شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 3 شیاردار NEW

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.68 کیلوگرم

   پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط