شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل شاسی

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.9کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                 فنر لرزه گیر 75
                 کرنر شاسی
                  نبشی شاسی