شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 5 سانت شیاردار نار خور

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.25کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                 نوار هوابندی
         اتصال سپری 5 آلومینیوم
    پروفیل آلومینیوم 5 خم 5 نوارخور
   
                 لولا جناقی بزرگ
      دستگیره  ثابت ترک 209*180
                   کرنر 5 الترامید