شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 5 سانت شیاردار

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.96کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
         اتصال سپری 5 آلومینیوم
                   کرنر 5 آلومینیوم
       پروفیل آلومینیوم 5 خم 5 ساده
                     کرنر 5 الترامید 
                 لولا جناقی کوچک
         دریچه بازدید 1 اینچ