شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 5 سانت پشت صاف نوار خور

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.07کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط