شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 5 سانت پشت صاف

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.9کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                 اتصال دو فریم
                    کرنر 5 الترامید