شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 4 نوار خور

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.05کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
            نوار هوابندی
                 کرنر 4 آلومینیوم
             اتصال سپری 4 الترامید
                     لولا الترامید
    پروفیل آلومینیوم 5 خم 4 نوارخور
           اتصال سپری 4 آلومنیوم