اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل قطره گیر

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.9کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                 نازل طرح بیل
            شانه قطره گیر گام 25
            شانه قطره گیر گام 32