به نمایشگاه اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      021123456789      

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 4 هایژنیک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.2کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
               نوار هوابندی
               کرنر 4 هایژنیک
         اتصال سپری 4 هایژنیک