اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 4 نوار خور

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.03کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                  کرنر 4 الترامید
                 کرنر 4 آلومینیوم

            

             نوار هوابندی