شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 4 هایژنیک ترمال برک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.9کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط


پروفیل آلومینیوم سپری4 هایژنیک ترمال بریک