به نمایشگاه اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      02165610601      

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 3 ساده

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.63کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
          اتصال سپری 3 آلومینیوم
                کرنر 3 الترامید