این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

به نمایشگاه اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      02165612821        sale@atlastek.ir

اطلس تک جاوید پارس

5 خم 3 ساده

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 3 ساده

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.63کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
اتصال سپری 3 الترامید 
کرنر 3 الترامید 
پروفیل آلومینیوم سپری 3 شیاردار