شرکت اطلس تک جاوید پارس

رویداد ها و اخبار


مفتخریم برای اولین بار میزبان شما عزیزان در هفدهمین نمایشگاه تاسیسات 1تا 4 آبان ماه در سالن 38B  باشیم . 

اولین حضور شرکت 

اطلس تک جاوید پارس

درهجدهمین نمایشگاه صنعت تهران
حضور شرکت اطلس تک جاوید پارس

 در نمایشگاه از لنز دوربین شبکه ایران کالا