به اطلس تک خوش آمدید      02165612821      sale@atlastek.ir

5 خم 3 کرودار NEW نقشه فنی

5 خم 3 کرودار NEW

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.52کیلوگرم

 پوشش:آنودایز نقره ایی 


قطعات مرتبط